Eкип

Екипът на Гео Чонов ООД наброява общо 14 специалисти.
Всички служители във фирмата са високо квалифицирани, което е предпоставка, проектите изработени от тях да са с най-високо качество.
От основаването си фирмата непрекъснато се развива, като се присъединяват млади и мотивирани геодезисти. За разнообразните си проекти, по които работи, фирмата привлича временно и външни сътрудници като архитекти, озелeнители, ВиК, електроинженери, строителни конструктори, геолози и др

Scroll to Top