drone-front-pozycja1

С LiDAR сензорите за лазерно сканиране вие получавате най-съвременното решение за създаване на теренни модели. Лидарните системи позволяват да се картографират и изследват както естествената, така и създадената от човека среда с точност, прецизност и гъвкавост. Технологията позволява оптимизиране на времето за полска работа, висока точност и възможност за сканиране на недостъпни обекти.
Геодезически измервания с лидар (Light Detection and Ranging) представляват мощен метод за събиране на точни и подробни данни за повърхността на земята или други обекти. Лидар използва лазерни лъчи, изпратени към целта и засичани от сензор, за да измери разстояния и събира точни тримерни данни. Този метод се използва в различни области като картография, геология, горско стопанство, градоустройство и дори автономните автомобили за изграждане на детайлни и прецизни картографски модели. Лидарните данни могат да бъдат използвани за анализ, планиране и управление на различни проекти и ресурси.

 
 

Приложение

  1. Инфраструктурно строителство ( линейни обекти)
  2. Минно дело ( изчисляване на обеми)
  3. Мониторинг в строителството
  4. Промени в околната среда (времеви редове)
  5. Горско стопанство
  6. Археология и културно наследство
  7. Инспекция на електропроводи
  8. Проектиране
  9. Селско стопанство
Scroll to Top