Проектиране

Проектиране и строителство на обекти финансирани от Европейски фондове

Геодезически работи и вертикално планиране при проектиране на жилищни, административни и стопански сгради, пътища, благоустрояване, озеленяване, ВиК, ЕЛ. и друга инженерна инфраструктура

stock-photo-selective-focus-digital-level-surveyors-blueprint-background (1)

Благоустрояване на паркове в осем населени места в община Иваново, област Русе

Реконструкция на булевард “ Тутракан “ в гр. Русе;
Проект за речна гара в град Тутракан
Реконструкция на централен градски площад на град Русе
Реконструкция на централна ЖП гара в град Русе
Реконструкция на окръжна библиотека “ Любен Каравелов “ в гр. Русе
Реконструкция на лекоатлетическите писти на градския стадион в град Русе
Възстановяване проектни параметри на ЖП линия Русе – Варна и др.

Проектиране на булеварди

“Бозвели”, “Трети март“, “Родина” и “Потсдам”, улици “Независимост”, “Майор Узунов”, “Солун”, “Иван Вазов” и др. в гр Русе, улици в градовете Тутракан, Кубрат, Цар Калоян и Борово;

09_big

Вертикални планировки

Магазин за промишлени стоки „Джъмбо” – Русе;
Ремонт, благоустрояване и помощни сгради на църкви в гр. Борово, село Щръклево и Мечка, обл. Русе;
Склад за негорими материали и подготвителни дейности, складове за готова продукция и изпитателен участък в УПИ ХVII – 9.1 – «Атлас Копко Лифтън» гр. Русе;
Маслено стопанство на ЕСО ЕАД– МЕР Русе;
Петролна база в гр. Бяла на Джи Ти Ей Петролиум ЕООД;
Проектиране на обслужваща улица от ОТ859 /ул.”Алеи Възраждане”/ до ОТ1447 /ул.Борислав”/ с прилежащ паркинг – ж.к. ”Възраждане” – гр. Русе;
Изготвяне на инвестиционен проект за саниране и ремонт на Дом за деца „Надежда” и ЦДГ „Ралица” в гр. Русе.

b-31919-i-3rBjihKUaFx7Gxlp6GRn

Определяне обеми на въглищата в ТЕЦ Русе, инертни материали в Драгажен флот Русе, остатъчни обеми на сгуроотвали, открити рудници.

Референции

БилдКонсулт ООД

БИЛДКОНСУЛТ ООД

ЕЛПРОЕКТ-БТ ЕООД

ЕЛПРОЕКТ-ВТ ЕООД

МАКЛЕР 96 ЕООД

МАКЛЕР 96 ЕООД

НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД

НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД

Scroll to Top