Надземно лазерно сканиране

Геодезически измервания с лидар (Light Detection and Ranging) представляват мощен метод за събиране на точни и подробни данни за повърхността на земята или други обекти. Лидар използва лазерни лъчи, изпратени към целта и засичани от сензор, за да измери разстояния и събира точни тримерни данни. Този метод се използва в различни области като картография, геология, горско стопанство, градоустройство и дори автономните автомобили за изграждане на детайлни и прецизни картографски модели. Лидарните данни могат да бъдат използвани за анализ, планиране и управление на различни проекти и ресурси.
Високоточни измервания на всякакви детайли от сканирания обект.
Надземното лазерно сканиране дава възможност за заснемане на трудно достъпни или опасни обекти, напр.: следене на свлачища, заснемане на мостове, фасади на сгради, тунели и мн. др. В зависимост от начина на регистрация на измерванията, лазерната сканираща система бива пулсова или фазова. Регистрират се: измерените хоризонтален, вертикален ъгъл и разстояние до всяка точка от облака, както и интензитета на отразения лазерен сигнал.

Scroll to Top