Деформации

Изграждане на дълбочинна нивелачна мрежа за изследване деформациите на сгради и съоръжения изградени в пропадъчни льосови почви в гр. Русе, Силистра и Свищов; Първокласна нивелация на България, ходове Силистра – Шумен – Русе.

Обекти с национално значение: Дунав мост, Лиман на ИА”Проучване и Поддържане на река Дунав” Русе, дигите на сгуроотвалите на ТЕЦ Русе Изток и Запад, кейовата стена на пристанища Русе и Видин, ЖП гара Русе, Русенски университет Ангел Кънчев, Корабен завод Русе, свлачищни райони по ж.п. линията Варна – Г. Оряховица – В. Търново, Русе – Силистра / в района на Айдемир

Високи съоръжения: Телевизионни кули Русе, Силистра, Добрич, Петрохан, връх Ботев; Антенни мачти в Плевен, Шумен, Дибич, Венец, Грамада, Падарско, Салманово. Комини на ТЕЦ Русе и завод Хлебна мая. Църкви и джамии: Света Петка, Света Троица, Католическа църква, деформации на аварирали сгради при кръстовището на бул.”Скобелев” и ул. „Николаевска” и молитвен дом-джамия в гр. Русе, Петролна база на Лукойл – гр. Мартен.

Измерване геометрични отношения на подкранови пътища и носещи греди съгласно Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, ДВ бр.60 /2006 г, изм. ДВ. бр.37 /2007г., изм. ДВ. бр.64 /2008г., изм. ДВ. бр.25 / 2009г. Измерване геометрични отношения на подкранови пътища на Мегапрофил ИГ ООД, Стройтехника – Манев ЕООД , Корабостроителница Русе

Референции

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ

NURTS-2014

HУPTC БЪЛГАРИЯ

МАКЛЕР 96 ЕООД

МАКЛЕР 96 ЕООД

НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД

НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД

Scroll to Top