LiDAR

Технология за директно георефериране

Съвременното решение за създаване на теренни модели

За нас

Фирма „Гео-Чонов” е водеща геодезическа фирма с регионално и национално значение. Основана е през септември 1990 год. със статут на едноличен собственик  Георги Чонов с първоначална дейност възстановяване на земеделски земи на собственици. През ноември 1998 год се пререгистрира в ЕООД, а през май 2007 год в дружество с ограничена отговорност. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015.

Лиценз

Сертификат

Дейности

Хидрография Хидрографни снимки на крайбрежни ивици гр. Тутракан, гр. Русе; пристанища Русе, Свищов, Тутракан, Силистра, Лом; хидрографски снимки на остров  Косуй и

Деформации Изграждане на дълбочинна нивелачна мрежа за изследване деформациите на сгради и съоръжения изградени в пропадъчни льосови почви в гр. Русе, Силистра и

Проектиране Проектиране и строителство на обекти финансирани от Европейски фондове Геодезически работи и вертикално планиране при проектиране на жилищни, административни и стопански

Регулация ПУП-ПУР на селищно образувание ДЗС – гр. Русе, регулационен план на кв. Родина I, II и III, бул. Тутракан Референции ОБЩИНА РУСЕ

Кадастър Кадастрална карта и регистри на гр. Шумен, Силистра и Тутракан, изготвяне на интегрирани цифрови модели на външна водопроводна мрежа на „Водоснабдяване и

С LiDAR сензорите за лазерно сканиране вие получавате най-съвременното решение за създаване на теренни модели. Лидарните системи позволяват да се картографират и

Новини

Надземно лазерно сканиране Геодезически измервания с лидар (Light Detection and Ranging) представляват мощен метод за събиране на точни и подробни данни за повърхността на земята или други обекти. Лидар използва

Обoрудване

Моторна лодка Real 500Дължина/Loa=5m Широчина /В=1.88m Вис.на борда/D=0.80m Газене/d=0.25m Извънбордов двигателMercury F60ELPT EFI Мощност 60 кс Тотална станция Leica 1203+DR Ъглова точност 3“Дължина точност– Призмено ± 2mm + 2ppm– Безрефлекторно

Scroll to Top