Екип на фирмата:

 • 6 маг. инж. геодезисти
 • 7 тех. геодезисти

Основни сътрудници на фирмата:

 • Архитектура – арх. Цвети Русинов, арх. Живка Бучуковска, арх. Венелина Бучуковска, арх. Лорен Милев, арх. Георги тонев, арх. Ралица Панайотова; арх. Венцислав Илиев, арх. Калоян Тончев, арх. Орлин Неделчев
 • Геология – Изследователска база на БАН – Русе с ръководител проф. дгн Йордан Евлогиев; инж. геофизика Нено Ненов
 • Конструкции – инж. Пламен Пенев, инж. Румяна Милева, инж. Красимир Михайлов;
 • В и К- инж. Стойчо Недев, инж. Вили Дашинова, инж. Наталия Василева, 
 • инж. Илия Костов;
 • Електрическа – инж. Венетка Табияшка, инж. Мариета Радева
 • ОВ – инж. Румен Върбанов
 • Пътни работи – инж. Донка Николова, инж. Ралица Георгиева
 • ПБЗ – инж. Величка Цонева, инж. Ирина Добрева
 • Екология – Елица Дионисиева

Сертификати

Фирма “Гео Чонов” притежава всички необходими лицензи за извършване различни геодезически дейности. Регистрирана на 19.09.1990г в ОС гр. Русе.


 

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008