Инженерно-геоложко проучване - Пристанище Видин - Север
Инженерно-геоложко проучване - с. Гурмазово


Прединвестиционно инженер-геоложко проучване в землището на Гурмазово, община Божурище, геоложко - проучвателни работи на пристанище Видин – Север, инженерно-геоложко проучване на площадката на Регионалния център за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла, силозно стопанство в гр. ЛевскиГеоложко-проучвателни работи и изготвяне на общи характеристики в квартали 41, 42, 43, 44 и част от 46, съгласно ПУП на Промишлена зона "Север" , общ.Бургас и др

Инженерногеоложки доклади във връзка с проектиране на сгради и съоръжения предпроектни проучвания, становища, оценки на свлачищни райони.