Геодезически работи и вертикално планиране при проектиране на жилищни, административни и стопански сгради, пътища, благоустрояване, озеленяване, ВиК, ЕЛ. и друга инженерна инфраструктура

- Проектиране и строителство на обекти финансирани от Европейски фондове:

Благоустрояване на паркове в осем населени места в община Иваново, област Русе;

Пречиствателни станции на Русе, Добрич и Разград, Тутракан; Канализационните и водоснабдителни мрежи с пречиствателни станции на 12 населени места в Русенска област; Трансгранично сътрудничество природен парк “Комана” Румъния – природен парк “Скален манастир” – с.Басарбово, община Русе; Реконструкция на булевард “ Тутракан “ в гр. Русе; Проект за речна гара в град Тутракан; Реконструкция на централен градски площад на град Русе; Реконструкция на централна ЖП гара в град Русе; Реконструкция на окръжна библиотека “ Любен Каравелов “ в гр. Русе; Реконструкция на лекоатлетическите писти на градския стадион в град Русе; Възстановяване проектни параметри на ЖП линия Русе – Варна и др.

- Проектиране на булеварди: “Бозвели”, “Трети март“, “Родина” и “Потсдам”, улици “Независимост”, “Майор Узунов”, “Солун”, “Иван Вазов” и др. в гр Русе, улици в градовете Тутракан, Кубрат, Цар Калоян и Борово;


Пречиствателна станция -Русе
Сметище Борово

- Вертикални планировки;
Магазин за промишлени стоки „Джъмбо” – Русе;
Ремонт, благоустрояване и помощни сгради на църкви в гр. Борово, село Щръклево и Мечка, обл. Русе;
Склад за негорими материали и подготвителни дейности, складове за готова продукция и изпитателен участък в УПИ ХVII – 9.1 – «Атлас Копко Лифтън» гр. Русе;
Маслено стопанство на ЕСО ЕАД– МЕР Русе;
Петролна база в гр. Бяла на Джи Ти Ей Петролиум ЕООД;
Проектиране на обслужваща улица от ОТ859 /ул.”Алеи Възраждане”/ до ОТ1447 /ул.Борислав”/ с прилежащ паркинг – ж.к. ”Възраждане” – гр. Русе;
Изготвяне на инвестиционен проект за саниране и ремонт на Дом за деца „Надежда” и ЦДГ „Ралица” в гр. Русе.

- Определяне обеми на въглищата в ТЕЦ Русе, инертни материали в Драгажен флот Русе, остатъчни обеми на сгуроотвали, открити рудници.


Пречиствателна станция -Добрич

Сметище - Плевен

РЕФЕРЕНЦИИ

KOCKS CONSULT GmbH


HOCHTIEF


РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЯНТРА-ЛОМ 2008


ОБЩИНА РУСЕ


ИНОВЕЙШЪН ООД ВАРНА


РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД