Хидрографни снимки на крайбрежни ивици гр. Тутракан, гр. Русе; пристанища Русе, Свищов, Тутракан, Силистра, Лом; хидрографски снимки на остров  Косуй и остров Лунгу.
Хидрогафска снимка -  "Булмаркет"

РЕФЕРЕНЦИИ

ОБЩИНА РУСЕХидрографска снимка - о-в Лунгу, Ряхово


Хидрографска снимка - Пристанище Видин